visszaeles bejelento

Next Accounting visszaélés bejelentő rendszer

A Next Accounting Kft. alkalmazottai, a Next Accounting Kft.-vel szerződéses jogviszonyban állók, valamint egyéb érdekeltek az alábbi visszaélés bejelentő rendszer segítségével tudnak bejelentést tenni, amennyiben a Next Accounting Kft. működésére vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai szabályok, standardok, továbbá a Next Accounting Kft.-re vonatkozó minőségellenőrzési rendszer előírásainak (továbbiakban: Szabályok) megsértését észlelik. Bejelentést tehet az is, akinek a bejelentés megtételhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdeke fűződik. A bejelentő rendszert alább érheti el. A bejelentésre irányadó eljárási szabályokkal és a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást itt érheti el.

     

    A vonatkozó jogszabályi előírás értelmében felhívjuk a bejelentő figyelmét a rosszhiszemű bejelentés következményeire: • A Next Accounting Kft alkalmazottai által tett rosszhiszemű bejelentés munkajogi következményeket vonhat maga után. • Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni, vagy ha alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni. • Tájékoztatjuk, hogy személyazonosságát a Next Accounting Kft a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli. • Tájékoztatjuk, hogy a név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés vizsgálata mellőzhető.

     

    *: megadása nem kötelező, ugyanakkor anonim bejelentés esetén a kivizsgálás a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény értelmében mellőzhető.   **: megadása nem kötelező