Áfateljesítési Kalkulátor

* Folyamatos Teljesítés

Folyamatos teljesítésű, időszakos elszámolású ügyletek az ÁFA törvény 58§ alapján azon ügyletek, amikor a felek az általuk kötött szerződés alapján:
– a teljesített termékértékesítésről, a nyújtott szolgáltatásról időszakonként számolnak el
– vagy azok ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg.
Ezen ügyletek esetén az érintett elszámolási időszak utolsó napja lesz a teljesítés napja főszabályként.

* Részletes leírás

A kalkulátor a folyamatos teljesítésű, időszaki elszámolású ügyletek számlázásánál segít a teljesítés időpontjának meghatározásában. Az elszámolási időszak kezdete és vége, a Számla kelte és a Fizetési határidő megadása után a kalkulátor automatikusan kiszámolja mi lesz a teljesítés napja.

Folyamatos teljesítésű, időszakos elszámolású ügyletek az ÁFA törvény 58§ alapján azon ügyletek, amikor a felek az általuk kötött szerződés alapján:

– a teljesített termékértékesítésről, a nyújtott szolgáltatásról időszakonként számolnak el

– vagy azok ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg.

Ezen ügyletek esetén az érintett elszámolási időszak utolsó napja lesz a teljesítés napja főszabályként.

 

Különös szabályok

A törvény meghatároz különös szabályokat, melyek prioritást élveznek a teljesítési időpont meghatározásakor, amely alapján ha a kiállítandó számla egyik kivétel szabály alá sem tartozik (vagy ha nem ismert a fizetési határidő), abban az esetben kell csak visszatérni a főszabályra és azt alkalmazni.

A különös szabályok szerint a teljesítési időpont a  számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja (számla kelte) amennyiben az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó fizetési esedékesség és a számla kibocsátása az adott időszak utolsó napját megelőzi, az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége (fizetési határidő) , de legfeljebb az időszak utolsó napját követő hatvanadik nap, amennyiben az esedékesség az adott számlázandó időszak utolsó napját követő időpontra esik.